Kvæg/får


Samarbejdet mellem landmand og dyrlæge har længe været en
vigtig del af en sund kvægbesætning og en høj mælkeydelse. Hos Dyrlægerne i Lendum har vi Jytte Frankmar, som varetager rådgivningen i malkebesætningerne i det daglige.
Vi har forskellige rådgivningsaftaler alt efter behov.
Kødkvægsbesætninger findes i dag på mange forskellige niveauer fra professionelt drevne virksomheder over
avlsbesætninger med ambitioner på dyrskuerne og til de rent hobby-prægede besætninger. Alle skal de have taget blodprøver eller løber ind i problemer med kalvefødsler.
Om det er får, malkekvæg eller kødkvæg står vi klar ved akut behov på alle tider af døgnet.